Λήψεις

Εδώ είναι μερικές από τις εφαρμογές λογισμικού που έχουμε κάνει.

Το GetSID θα σας βοηθήσει να μάθετε τι είναι το SID ή το Αναγνωριστικό ασφαλείας για μια συγκεκριμένη τιμή, όπως ένα όνομα χρήστη ή όνομα υπολογιστή της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Πολύ βολικό για τους διαχειριστές δικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή, πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή στον τομέα σας.

Το MACAddy βοηθά τους διαχειριστές δικτύου να μάθουν ποια είναι η διεύθυνση MAC που χρησιμοποιείται από το ComputerName ή τη διεύθυνση IP. Πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή που αναζητάτε.

Το SIDDecode κάνει το αντίθετο από αυτό που κάνει το GetSID. Θα χρειαστεί ένα αναγνωριστικό SID ή Ασφαλείας και θα το μετατρέψετε στην τιμή που έχει αντιστοιχιστεί, όπως ένα όνομα υπολογιστή ή όνομα χρήστη.