Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του λογαριασμού διαχειριστή στην οθόνη σύνδεσης στα Windows 10

Όταν είστε στην οθόνη σύνδεσης ή καλωσορίσματος, ο λογαριασμός διαχειριστή δεν είναι από προεπιλογή μια επιλογή στα Microsoft Windows 10. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία με τα παρακάτω βήματα.

Μέθοδος 1 - Μέσω εντολής

 1. Κρατήστε το πλήκτρο των Windows πατώντας " R " για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση των Windows.
 2. Είδος: net user administrator /active:yes
 3. Πατήστε " Enter ".

Αντικαταστήστε το " ναι " με το " όχι " για να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό διαχειριστή στην οθόνη υποδοχής.

Μέθοδος 2 - Από τα εργαλεία διαχειριστή

 1. Κρατήστε το πλήκτρο των Windows πατώντας " R " για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση των Windows.
 2. Πληκτρολογήστε " lusrmgr.msc " και πατήστε " Enter ".
 3. Ανοίξτε " Χρήστες ".
 4. Επιλέξτε " Διαχειριστής ".
 5. Καταργήστε την επιλογή ή επιλέξτε "Ο λογαριασμός είναι απενεργοποιημένος " όπως θέλετε.
 6. Επιλέξτε " OK ".

Μέθοδος 3 - Από το μητρώο

 1. Κρατήστε το πλήκτρο των Windows πατώντας " R " για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση των Windows.
 2. Πληκτρολογήστε " regedit ", στη συνέχεια πατήστε " Enter ".
 3. Μεταβείτε στα εξής:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE
  • ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
  • Microsoft
  • Windows NT
  • Τρέχουσα έκδοση
  • Winlogon
  • SpecialAccounts
  • UserList
 4. Στη δεξιά πλευρά, κάντε δεξί κλικ στο " UserList " και επιλέξτε " New "> " DWORD Value ".
 5. Δώστε στην τιμή το όνομα του " Administrator ". Πατήστε το πλήκτρο " Enter " όταν τελειώσετε.
 6. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Διαγράψτε την τιμή " Διαχειριστής " για να την απενεργοποιήσετε και να την αποτρέψετε από την εμφάνιση στην οθόνη υποδοχής.

Μέθοδος 4 - Πολιτική ομάδας

Σημείωση: Αυτό δεν θα λειτουργήσει στις εκδόσεις Home των Windows 10.

 1. Κρατήστε το πλήκτρο των Windows πατώντας " R " για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση των Windows.
 2. Πληκτρολογήστε " gpedit.msc " και πατήστε " Enter ".
 3. Μεταβείτε στα εξής:
  • Ρύθμιση παραμέτρων τοπικού υπολογιστή
  • Ρυθμίσεις των Windows
  • Ρυθμίσεις ασφαλείας
  • Τοπικές πολιτικές
  • Επιλογές ασφαλείας
  • Λογαριασμοί: Κατάσταση λογαριασμού διαχειριστή
 4. Ενεργοποιήστε ή Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση όπως επιθυμείτε.