Πώς να ενεργοποιήσετε το σφάλμα USB στο Google Pixel 3

Ενεργοποιήστε τις δυνατότητες του προγραμματιστή στο smartphone Google Pixel 3 ενεργοποιώντας το Debugging USB χρησιμοποιώντας αυτά τα βήματα.

  1. Από την Αρχική οθόνη, σύρετε προς τα επάνω τη λίστα εφαρμογών και, στη συνέχεια, επιλέξτε " Ρυθμίσεις ".
  2. Μεταβείτε στο κάτω μέρος και πατήστε " Σχετικά με το τηλέφωνο ".
  3. Μεταβείτε στο κάτω μέρος και πατήστε " Κατασκευή αριθμού " 7 φορές.
  4. Πατήστε το βέλος " Πίσω " και θα δείτε τώρα μια επιλογή " Επιλογές προγραμματιστή ". Αγγίξτε το.
  5. Μεταβείτε στην ενότητα " Debugging " και μετατρέψτε " Debugging USB " σε " On ".

  6. Πατήστε " OK " στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται για να επιτρέψετε την εκτύπωση σφαλμάτων USB.