Πώς να Hard & Soft Επαναφορά LG Stylo 4

Μάθετε πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια μαλακή ή σκληρή επαναφορά στο smartphone LG Stylo 4 σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη συσκευή.


Μαλακή επαναφορά

Μια μαλακή επαναφορά θα απλώς επανεκκινήσει τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε αυτά τα βήματα εάν το Stylo 4 είναι παγωμένο ή δεν ανταποκρίνεται στην είσοδο. Αυτά τα βήματα δεν θα διαγράψουν δεδομένα από τη συσκευή.

  • Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά " Power " και " Volume Down " έως ότου επανεκκινήσει η συσκευή.

Μέθοδος κουμπιού σκληρού επαναφοράς

Μια σκληρή επαναφορά θα θέσει όλα τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις στο τηλέφωνο στις εργοστασιακές προεπιλογές. Αυτά τα βήματα θα διαγράψουν τα δεδομένα.

Σημείωση: Εάν η συσκευή αλλάζει ιδιοκτησία ή δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο λογαριασμό Google μετά τη σκληρή επαναφορά, φροντίστε να καταργήσετε το λογαριασμό από το "Γενικά"> "Λογαριασμοί".

  1. Με το τηλέφωνο απενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο " Power / Lock " και το κουμπί " Μείωση έντασης ".
  2. Αφήστε το κουμπί " Power / Lock " όταν εμφανιστεί το λογότυπο της LG, στη συνέχεια πιέστε και κρατήστε πατημένο το ξανά. Κάνετε αυτό ενώ συνεχίζετε να κρατάτε το κουμπί " Μείωση έντασης ".
  3. Απελευθερώστε και τα δύο κουμπιά μόλις εμφανιστεί η επιλογή " Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων ".
  4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά έντασης για να μεταβείτε στην επιλογή " Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων ". Χρησιμοποιήστε το κουμπί " Power / Lock " για να το επιλέξετε.
  5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης για να μεταβείτε στην επιλογή " Ναι ". Χρησιμοποιήστε το κουμπί " Power / Lock " για να το επιλέξετε.

Μέθοδος μενού σκληρού επαναφοράς

Σημείωση: Εάν η συσκευή αλλάζει ιδιοκτησία ή δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο λογαριασμό Google μετά τη σκληρή επαναφορά, φροντίστε να καταργήσετε το λογαριασμό από το "Γενικά"> "Λογαριασμοί".

Μεταβείτε στις " Ρυθμίσεις "> " Γενικά "> " Επανεκκίνηση & επαναφορά "> " Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων "> " Επαναφορά τηλεφώνου "> " Διαγραφή όλων "> " OK ".