Πώς να επισημάνετε διπλότυπες ή μοναδικές τιμές στο Excel

Εάν έχετε την ανάγκη να επισημάνετε κελιά με διπλές ή μοναδικές τιμές στο Microsoft Excel 2016 ή το 2013, εδώ είναι ένας εύκολος τρόπος να το κάνετε.

  1. Ανοίξτε το φύλλο του Excel και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα " Αρχική σελίδα ".
  2. Επιλέξτε το κουμπί " Μορφοποίηση υπό όρους ".
  3. Επιλέξτε " Κανόνες κυττάρων επισημάνσεων ".
  4. Επιλέξτε " Διπλότυπες τιμές ... ".

  5. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε να επισημάνετε την επιλογή " Διπλότυπο " ή " Μοναδική " και, στη συνέχεια, να επιλέξετε το χρώμα με το οποίο θέλετε να τις επισημάνετε.

Τα διπλά ή μοναδικά δεδομένα θα επισημαίνονται ως επιθυμητά.