Πώς να επαναφέρετε το LG G7 ThinQ

Εάν θέλετε να επαναφέρετε το LG G7 ThinQ επειδή είναι παγωμένο, προβληματικό ή άλλο λόγο, εδώ είναι το σεμινάριο για εσάς.


Μαλακή επαναφορά

Μια μαλακή επαναφορά απλώς επανεκκινεί το τηλέφωνό σας και είναι χρήσιμη αν η συσκευή σας δεν αποκρίνεται. Δεν θα σκουπίσει δεδομένα από τη συσκευή.

  • Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα " Power " και " Volume Down " ταυτόχρονα για περίπου 10 δευτερόλεπτα μέχρι να σβήσει η συσκευή.

Αφού τεθεί εκτός λειτουργίας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ξανά πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί " Power " για 3 δευτερόλεπτα.


Επιλογές σκληρής επαναφοράς 1

Μια σκληρή επαναφορά θα διαγράψει δεδομένα στη συσκευή και θα επαναφέρει τα LG G7 στα εργοστασιακά προεπιλεγμένα προγράμματα και ρυθμίσεις.

  • Με τη συσκευή ενεργοποιημένη, μεταβείτε στην ενότητα " Ρυθμίσεις "> " Σύστημα "> " Επανεκκίνηση & επαναφορά "> " Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων "> " Επαναφορά τηλεφώνου ".
  • Επιλέξτε το πλαίσιο για να διαγράψετε δεδομένα στην κάρτα SD, αν θέλετε.
  • Πατήστε " Επαναφορά τηλεφώνου "> " Διαγραφή όλων "> " ΟΚ ".

Επιλογές σκληρής επαναφοράς 2

  1. Με τη συσκευή απενεργοποιημένη, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά " Volume Down " και " Power " μέχρι να εμφανιστεί το μενού System Recovery.
  2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά έντασης για να μεταβείτε στην επιλεγμένη τιμή σε " Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων ".
  3. Πατήστε " Power " για να κάνετε την επιλεγμένη επιλογή.
  4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά έντασης για να αλλάξετε την επισημασμένη τιμή σε " Ναι ".
  5. Χρησιμοποιήστε το " Power " για να κάνετε την επιλεγμένη επιλογή.