Πώς να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε την iCloud Music στο iTunes

Ελέγξτε αν το iTunes της Apple εμφανίζει ή αποκρύπτει μουσική που δεν έχει μεταφορτωθεί και είναι διαθέσιμη μόνο μέσω του iCloud ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας αυτή τη ρύθμιση.

Εμφανίστε τη μουσική iCloud από το μενού " Προβολή " επιλέγοντας " Όλη η μουσική " ή αποκρύψετε τη μουσική iCloud επιλέγοντας " Μόνο τη μουσική που έχετε λάβει ".

Όταν έχει οριστεί η εμφάνιση των αγορών iCloud Music, θα εμφανιστεί μια στήλη "cloud" στο iTunes. Η μουσική που βρίσκεται στο iCloud και δεν είναι τοπική στον υπολογιστή θα έχει ένα εικονίδιο iCloud δίπλα στο τραγούδι. Αυτή η στήλη δεν εμφανίζεται όταν η ρύθμιση έχει οριστεί σε "απόκρυψη".

Σημείωση: Αυτό το σεμινάριο κατασκευάστηκε με το iTunes έκδοση 12.9