Πώς να απενεργοποιήσετε την αυτόματη διόρθωση στο Stylo 4

Κουρασμένος από τις λέξεις που πληκτρολογείτε διόρθωσης από το LG Stylo 4 smartphone σας; Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη συμπεριφορά είτε προσθέτοντας λέξεις στο λεξικό είτε πραγματοποιώντας αυτόματη διόρθωση χρησιμοποιώντας αυτά τα βήματα.


Προσθήκη λέξεων στο λεξικό

Όταν η λειτουργία "Διόρθωση ορθογραφίας" είναι ενεργοποιημένη στο Stylo 4, οι λέξεις αλλάζουν αυτόματα στη λέξη που σκέφτεται η συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε όταν πατάτε τη γραμμή διαστήματος. Εάν συμβεί αυτό και δεν θέλετε να διορθωθεί ξανά η λέξη, μπορείτε να πατήσετε τη λέξη προτού πατήσετε τη γραμμή διαστήματος. Στη συνέχεια, η λέξη θα προστεθεί στο λεξικό και δεν θα διορθωθεί πλέον.


Απενεργοποιήστε τη διόρθωση ορθογραφίας

  1. Ανοίξτε τις " Ρυθμίσεις "> " Γλώσσα και είσοδος "> " Διόρθωση ορθογραφίας ".
  2. Αλλάξτε τη ρύθμιση " Διόρθωση ορθογραφίας " σε " Απενεργοποίηση ".