Σημειωματάριο ++: Τρόπος χρήσης της "λειτουργίας στήλης"

Μερικές φορές, εάν χρησιμοποιείτε το Notepad ++, πρέπει να επιλέξετε κείμενο σαν να ήταν μια στήλη σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τα παρακάτω βήματα.

  1. Τοποθετήστε το δρομέα στην αρχική θέση όπου θέλετε να ξεκινήσετε την επιλογή κειμένου.
  2. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα " Shift " και " Alt " στο πληκτρολόγιό σας.
  3. Συνεχίστε να κρατάτε " Shift " και " Alt " ενώ χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα βέλους " Down " και " Right " στο πληκτρολόγιό σας για να επιλέξετε το κείμενο όπως επιθυμείτε.