Επαναφορά κατεψυγμένης επιφάνειας Pro 3

Εάν η επιφάνειά σας της Microsoft έχει παγώσει στην οθόνη "Επιφάνεια" ή έχει μια μαύρη οθόνη, δοκιμάστε αυτά τα βήματα για να ενεργοποιήσετε τη διακοπή και να την επαναφέρετε.

  1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί " Power " για 30 δευτερόλεπτα.
  2. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα " Volume Up " και " Power " ταυτόχρονα για 20 δευτερόλεπτα. Πρέπει να αισθανθείτε ότι η συσκευή τελικά δονείται.
  3. Περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί " Power " για να ενεργοποιήσετε ξανά το Surface Pro 3.

Ας ελπίσουμε ότι η επιφάνεια σας θα επανεκκινηθεί χωρίς άλλα προβλήματα.